АЖУРИРАЊЕ НА СОФТВЕРОТ НА СИСТЕМОТ ЗА ИНФОРМАЦИИ И ЗАБАВА И НА ВОЗИЛОТО

АЖУРИРАЊЕ НА СОФТВЕРОТ НА СИСТЕМОТ ЗА ИНФОРМАЦИИ И ЗАБАВА И НА ВОЗИЛОТО

Ажурирањето на софтверот во Вашиот Jaguar Ви дава пристап до најновите карактеристики и услуги на Вашиот систем за информации и забава.

ОДРЕДЕТЕ ГО ВАШИОТ СИСТЕМ ЗА ДА ПОЧНЕТЕ 

Изберете го Вашиот Jaguar од долунаведениот филтер.

АЖУРИРАЈТЕ ГО ВАШИОТ СИСТЕМ ЗА ИНФОРМАЦИИ И ЗАБАВА TOUCH PRO

Следете ја долунаведената врска за ги користите придобивките од најновите карактеристики на Touch Pro.
АЖУРИРАЈТЕ ГО ВАШИОТ СИСТЕМ ЗА ИНФОРМАЦИИ И ЗАБАВА TOUCH PRO

АЖУРИРАЈТЕ ГО ВАШИОТ СИСТЕМ ЗА ИНФОРМАЦИИ И ЗАБАВА PIVI

Следете ја долунаведената врска за ги користите придобивките од најновите карактеристики на Pivi.
АЖУРИРАЈТЕ ГО ВАШИОТ СИСТЕМ ЗА ИНФОРМАЦИИ И ЗАБАВА PIVI