ТЕЧНОСТ ЗА ТРЕТМАН НА ДИЗЕЛ ИЗДУВНИ ГАСОВИ (DEF)

ТЕЧНОСТ ЗА ТРЕТМАН НА ДИЗЕЛ ИЗДУВНИ ГАСОВИ (DEF)

EURO 6, ДИЗЕЛ МОТОРИ И СЕЛЕКТИВНА КАТАЛИТИЧКА РЕДУКЦИЈА: ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕТЕ

Објаснуваме што значи стандардот за емисија на издувни гасови Euro 6 за нашите автомобили, нашите возачи и за животната средина.

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Кога нивото на DEF е ниско, во центарот за пораки се прикажува порака за известување. Дополнете го резервоарот за DEF што е можно поскоро. Со локалниот продавач/овластен сервисер на Jaguar можете да договорите целосно дополнување на DEF. Ако треба, DEF може да се дополни со помош на шишиња кои спречуваат разлевање и се достапни кај вашиот локален продавач/овластен сервисер на Jaguar. Просечна потрошувачка на DEF е 800km /1 литар. Меѓутоа, потрошувачката може многу да се разликува во зависност од вашиот стил на возење, временските прилики и условите на патот.

HOW TO REFILL YOUR AdBlueTM TANK

AdBlue™

For mid service Top-Ups, we are now offering an AdBlue™ to manufacturers recommended fill-level, regardless of the amount required*. If you have purchased a Jaguar Service Plan you can get a free refill from your local retailer.
AdBlue™

НАЈЧЕСТИ ПРАШАЊА

ОПШТО

OPEN ALL
КОЛКУ ЧЕСТО ТРЕБА ДА НАДОПОЛНУВАМ DEF?
ШТО ЌЕ СЕ СЛУЧИ АКО DEF СЕ ПОТРОШИ?
КАКО ТРЕБА ДА СЕ ЧУВА DEF ТЕЧНОСТА?

ОДРЖУВАЊЕ

OPEN ALL
КАКО ДА ГО ПРОВЕРАМ НИВОТО НА DEF ВО МОЕТО ВОЗИЛО?
ДАЛИ МОЖАМ САМИОТ ДА ГО ДОПОЛНАМ РЕЗЕРВОАРОТ ЗА DEF?

БЕЗБЕДНОСТ

OPEN ALL
ДАЛИ DEF ТЕЧНОСТА Е ОПАСНА?

ШТО Е EURO 6?

Стандардот Euro 6 е дел од европското законодавство и е наменет за производство на еколошки поприфатливи возила преку ограничување на нивната емисија на издувни гасови. Законодавството поставува ограничувања за тоа колкаво количество азотни оксиди (NOx) и јагленоводороди може да испушта друмско возило по изминат километар.

Бензинските и дизел автомобилите се предмет на различни ограничувања според новиот стандард Euro 6. За дизел автомобилите, дозволеното ниво на емисија на NOx (азотни оксиди) се спушти на 80 mg/km (од 180 mg/km), додека дозволеното ниво на емисија на јагленоводороди се спушти на 170 mg/km (од 230 mg/km). Дозволеното ниво на емисија на NOx (азотни оксиди) за бензинските автомобили останува на 60 mg/km, додека дозволеното ниво на емисија на јагленоводороди останува на 100 mg/km.

Заедно со други произведувачи на автомобили, Jaguar е законски обврзан да ги исполнува овие нови регулативи според следните рокови:

- Од 1ви јануари 2015 година, сите новововедени возила мора да го исполнуваат стандардот Euro 6. Ова ги вклучува сите нови модели на пазарот, на пример: Jaguar XE - Возилата кои се веќе во продажба мора да го исполнат стандардот Euro 6 најдоцна до 1ви септември 2015 година, но;
Индивидуални возила кои се веќе во продажба а биле произведени и испорачани од произведувачот пред 1ви јуни 2015 година може да продолжат да се продаваат до 1ви семптември 2016 година. Меѓутоа, во овие случаи произведувачот мора да приложи барање за изземање.

*AdBlue® usage is dependant on driving style and supplied figures are indicative only

The DEF quality and flow rate are similarly monitored. You will be notified if the system detects inferior DEF quality or a malfunction, starting with an alert that gives you 530 miles to correct the problem. Once more, the vehicle will not restart if you don’t take corrective action in this period.

PETROL AND DIESEL EMISSION STANDARDS IMPROVEMENT 2000 – 2014

Technical innovations have helped to lower vehicle emissions over the last 15 years. Since 2000, NOx limits for diesel engines have reduced by 84% and particulates by 90%.

The table below outlines the reductions:

For more information on DEF please contact your local Jaguar Retailer or refer to your Owner’s Handbook. AdBlue® is a registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA).

TERMS AND CONDITIONS

*Offer available at participating Jaguar Retailers / Authorised Repairers. Fee for DEF / AdBlue® check and top up to manufacturer fill level is £29.99 RRP per vehicle on a single visit. Eligible on Jaguar vehicles only. Please contact your retailer to book in advance to avoid disappointment.

Не можете да го најдете тоа што го барате?