F-TYPE
СПЕЦИФИКАЦИИ

F-TYPE COUPÉ
P300 RWD AUTOMATIC
F-TYPE COUPÉ

F-TYPE COUPÉ

P300 RWD AUTOMATIC

ПЕРФОРМАНСИ
ПОТРОШУВАЧКА НА ГОРИВО
ПОГОНСКА ЕДИНИЦА
ТЕЖИНИ
ДИМЕНЗИИ
ВИСИНА ВО КАБИНАТА
ПРОСТОР ЗА НОЗЕТЕ
ВОЛУМЕН НА БАГАЖНИОТ ПРОСТОР
СЛОБОДЕН ПРОСТОР ПОД ВОЗИЛОТО
КРУГ НА ВРТЕЊЕ

ИЗБЕРЕТЕ ГО ВАШИОТ F‑TYPE

Не постои погрешен одговор кога избирате помеѓу Coupé и Convertible.

(1)Податоците за моторот не се ресертифицирани во 2019 година. Прикажаните податоци одговараат на NEDC сертификацијата од 2017 година.

Наведените вредности се пресметани според NEDC2 (New European Driving Cycle – Нов европски циклкус на возење) од официјалните WLTP (Worldwide harmonised Light vehicle Test Procedure – Светска хармонизирана постапка за испитување на лесни возила) тестови на производителот во согласност со прописите на ЕУ. Овие вредности служат само за споредба. Во реалност овие вредности можат да се разликуваат. Вредностите за емисијата на CO2 и за потрошувачката на гориво можат да варираат во зависност од вградените тркала и опционалната опрема. Вредностите за NEDC2 се пресметуваат со помош на државната формула од вредностите за WLTP еквивалентни на тие што би биле според стариот NEDC тест. Потоа може да се наметне точната даночна стапка.

Погледнете ги WLTP вредностите

WLTP (Светска хармонизирана постапка за испитување на лесни возила) е нова официјална ЕУ постапка што се користи за пресметка на стандардизираните вредности за потрошувачката на гориво и емисијата на CO2 за патнички автомобили. Со оваа постапка се мери потрошувачката на гориво, потрошувачката на енергија, автономијата и емисијата на издувни гасови. Со неа се обезбедуваат вредности коишто се поблиски до реалните вредности од секојдневното возење. Возилата се испитуваат со опционална опрема и со посложена постапка за испитување и профил за возење. Вредностите за TEL (Test Energy Low – Тест за ниска потрошувачка на енергија) и TEH (Test Energy High - Тест за висока потрошувачка на енергија) се прикажани како автономија според WLTP постапките за испитување. TEL се однесува на најниските/најекономичните вредности (со пакет од опции со најмала тежина). TEH се однесува за највисоките/најнеекономични вредности (со пакет од опции со најголема тежина). WLTP прописот диктира дека кога разликата во вредностите за CO2 помеѓу TEL и TEH е 5g, тогаш се декларира само вредноста за TEH.

1,584 со тркала од 20".

1,628 со тркала од 20".

Сув волумен: Волуменот се мери со помош на мерни блокови (200mm x 50mm x 100mm) во согласност со VDA.

Воден волумен: Волуменот се мери со полнење на багажниот простор со течност.