ПРЕТПЛАТИ ЗА INCONTROL

ПРЕТПЛАТИ ЗА INCONTROL

При купување на Вашето возило ќе имате пристап до еден или повеќе пакети за претплата. Откако Вашиот почетен период ќе заврши, можете да купите обновување за да ги задржите Вашите постоечки поволности.

УПРАВУВАЈТЕ СО ВАШИТЕ ПРЕТПЛАТИ

Изберете го Вашиот Jaguar од долунаведениот филтер.
ИЗБЕРЕТЕ ГО ВАШЕТО ВОЗИЛО

КАКО ДА ГИ ОБНОВАМ МОИТЕ ПРЕТПЛАТИ?

Пред истекот на рокот на Вашата претплата ќе добиете е-пошта од Jaguar InControl со упатство за обновување на Вашата претплатата.


За подетални информации во врска со Вашата постоечка претплата, вклучувајќи го рокот, посетете ја веб-локацијата на My Jaguar InControl.

КАКО ДА ГИ ОБНОВАМ МОИТЕ ПРЕТПЛАТИ?

КАКО ДА ЈА ПОНИШТАМ МОЈАТА ПРЕТПЛАТА?

Ако го продавате Вашето возило, или едноставно сакате да ги прекинете Вашите услуги од InControl, можете едноставно да ја поништите Вашата претплата од веб-локацијата на My Jaguar InControl.

1. ОТСТРАНЕТЕ ВОЗИЛО

1. ОТСТРАНЕТЕ ВОЗИЛО

На веб-локацијата My Jaguar InControl, кликнете на „Vehicle Settings” (поставки за возилото) на страницата контролна табла на возилото и на „Remove Vehicle” (отстрани возило).
2. ИЗБРИШЕТЕ ЈА ВАШАТА СМЕТКА

2. ИЗБРИШЕТЕ ЈА ВАШАТА СМЕТКА

Ако имате повеќе возила, изберете го возилото што го отстранувате. Ако немате други поврзани возила и/или повеќе не сакате да ја задржите Вашата сметка, кликнете на картичката „My Account” (моја сметка), изберете „Remove Account” (отстрани сметка) и копчето „Remove Account” (отстрани сметка).
НАЈЧЕСТИ ПРАШАЊА ЗА PIVI

НАЈЧЕСТИ ПРАШАЊА ЗА PIVI

Имавте прашање во врска со Jaguar InControl? Нашата секција Најчести прашања можеби веќе го има одговорот.
УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА INCONTROL

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА INCONTROL

Отворете ги врските за брз пристап до нашите законски услови и политики за користење за Jaguar InControl и нашите поврзани услуги.

КАКО ДА ГИ ОБНОВАМ МОИТЕ ПРЕТПЛАТИ?

Имајте во предвид дека овие производи се фабрички вградени и не е можно да го менувате Вашиот пакет(и) откако е вграден во Вашето возило.


За подетални информации во врска со Вашата постоечка претплата, посетете ја веб-локацијата на My Jaguar InControl.

REMOTE И SECURE TRACKER

REMOTE И SECURE TRACKER

Пред истекот на рокот на Вашата претплата ќе добиете е-пошта од Jaguar InControl1, 2 со упатство за обновување на Вашата претплатата. За подетални информации во врска со Вашата постоечка претплата, вклучувајќи го рокот, посетете ја веб-локацијата на My Jaguar InControl.
СИСТЕМ ЗА НАВИГАЦИЈА CONNECTED NAVIGATION

СИСТЕМ ЗА НАВИГАЦИЈА CONNECTED NAVIGATION

Пред истекот на рокот на Вашата претплата ќе добиете е-пошта од Jaguar InControl3.0со упатство за обновување на Вашата претплатата.


За подетални информации во врска со Вашата постоечка претплата, вклучувајќи го рокот, посетете ја веб-локацијата на My Jaguar InControl Route Planner.

КАКО ДА ЈА ПОНИШТАМ МОЈАТА ПРЕТПЛАТА?

Ако го продавате Вашето возило, или едноставно сакате да ги прекинете Вашите услуги од InControl, можете едноставно да ја поништите Вашата претплата од веб-локацијата на My Jaguar InControl.

1. ОТСТРАНЕТЕ ВОЗИЛО

1. ОТСТРАНЕТЕ ВОЗИЛО

На веб-локацијата My Jaguar InControl, кликнете на „Vehicle Settings” (поставки за возилото) на страницата контролна табла на возилото и на „Remove Vehicle” (отстрани возило).
2. ИЗБРИШЕТЕ ЈА ВАШАТА СМЕТКА

2. ИЗБРИШЕТЕ ЈА ВАШАТА СМЕТКА

Ако имате повеќе возила, изберете го возилото што го отстранувате. Ако немате други поврзани возила и/или повеќе не сакате да ја задржите Вашата сметка, кликнете на картичката „My Account” (моја сметка), изберете „Remove Account” (отстрани сметка) и копчето „Remove Account” (отстрани сметка).
НАЈЧЕСТИ ПРАШАЊА ЗА TOUCH

НАЈЧЕСТИ ПРАШАЊА ЗА TOUCH

Имавте прашање во врска со Jaguar InControl? Нашата секција Најчести прашања можеби веќе го има одговорот.
УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА INCONTROL

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА INCONTROL

Отворете ги врските за брз пристап до нашите законски услови и политики за користење за Jaguar InControl и нашите поврзани услуги.

КАКО ДА ГИ ОБНОВАМ МОИТЕ ПРЕТПЛАТИ?

Пред истекот на рокот на Вашата претплата ќе добиете е-пошта од Jaguar InControl со упатство за обновување на Вашата претплатата.


За подетални информации во врска со Вашата постоечка претплата, вклучувајќи го рокот, посетете ја веб-локацијата на My Jaguar InControl.

КАКО ДА ГИ ОБНОВАМ МОИТЕ ПРЕТПЛАТИ?

КАКО ДА ЈА ПОНИШТАМ МОЈАТА ПРЕТПЛАТА?

Ако го продавате Вашето возило, или едноставно сакате да ги прекинете Вашите услуги од InControl, можете едноставно да ја поништите Вашата претплата од веб-локацијата на My Jaguar InControl.

1. ОТСТРАНЕТЕ ВОЗИЛО

1. ОТСТРАНЕТЕ ВОЗИЛО

На веб-локацијата My Jaguar InControl, кликнете на „Vehicle Settings” (поставки за возилото) на страницата контролна табла на возилото и на „Remove Vehicle” (отстрани возило).
2. ИЗБРИШЕТЕ ЈА ВАШАТА СМЕТКА

2. ИЗБРИШЕТЕ ЈА ВАШАТА СМЕТКА

Ако имате повеќе возила, изберете го возилото што го отстранувате. Ако немате други поврзани возила и/или повеќе не сакате да ја задржите Вашата сметка, кликнете на картичката „My Account” (моја сметка), изберете „Remove Account” (отстрани сметка) и копчето „Remove Account” (отстрани сметка).
НАЈЧЕСТИ ПРАШАЊА ЗА PIVI

НАЈЧЕСТИ ПРАШАЊА ЗА PIVI

Имавте прашање во врска со Jaguar InControl? Нашата секција Најчести прашања можеби веќе го има одговорот.
УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА INCONTROL

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА INCONTROL

Отворете ги врските за брз пристап до нашите законски услови и политики за користење за Jaguar InControl и нашите поврзани услуги.

КАКО ДА ГИ ОБНОВАМ МОИТЕ ПРЕТПЛАТИ?

Имајте во предвид дека овие производи се фабрички вградени и не е можно да го менувате Вашиот пакет(и) откако е вграден во Вашето возило.


За подетални информации во врска со Вашата постоечка претплата, посетете ја веб-локацијата на My Jaguar InControl.

REMOTE И SECURE TRACKER

REMOTE И SECURE TRACKER

Пред истекот на рокот на Вашата претплата ќе добиете е-пошта од Jaguar InControl1, 2 со упатство за обновување на Вашата претплатата. За подетални информации во врска со Вашата постоечка претплата, вклучувајќи го рокот, посетете ја веб-локацијата на My Jaguar InControl.
СИСТЕМ ЗА НАВИГАЦИЈА CONNECTED NAVIGATION

СИСТЕМ ЗА НАВИГАЦИЈА CONNECTED NAVIGATION

Пред истекот на рокот на Вашата претплата ќе добиете е-пошта од Jaguar InControl3.0со упатство за обновување на Вашата претплатата.


За подетални информации во врска со Вашата постоечка претплата, вклучувајќи го рокот, посетете ја веб-локацијата на My Jaguar InControl Route Planner.

КАКО ДА ЈА ПОНИШТАМ МОЈАТА ПРЕТПЛАТА?

Ако го продавате Вашето возило, или едноставно сакате да ги прекинете Вашите услуги од InControl, можете едноставно да ја поништите Вашата претплата од веб-локацијата на My Jaguar InControl.

1. ОТСТРАНЕТЕ ВОЗИЛО

1. ОТСТРАНЕТЕ ВОЗИЛО

На веб-локацијата My Jaguar InControl, кликнете на „Vehicle Settings” (поставки за возилото) на страницата контролна табла на возилото и на „Remove Vehicle” (отстрани возило).
2. ИЗБРИШЕТЕ ЈА ВАШАТА СМЕТКА

2. ИЗБРИШЕТЕ ЈА ВАШАТА СМЕТКА

Ако имате повеќе возила, изберете го возилото што го отстранувате. Ако немате други поврзани возила и/или повеќе не сакате да ја задржите Вашата сметка, кликнете на картичката „My Account” (моја сметка), изберете „Remove Account” (отстрани сметка) и копчето „Remove Account” (отстрани сметка).
НАЈЧЕСТИ ПРАШАЊА ЗА TOUCH

НАЈЧЕСТИ ПРАШАЊА ЗА TOUCH

Имавте прашање во врска со Jaguar InControl? Нашата секција Најчести прашања можеби веќе го има одговорот.
УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА INCONTROL

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА INCONTROL

Отворете ги врските за брз пристап до нашите законски услови и политики за користење за Jaguar InControl и нашите поврзани услуги.

КАКО ДА ГИ ОБНОВАМ МОИТЕ ПРЕТПЛАТИ?

Имајте во предвид дека овие производи се фабрички вградени и не е можно да го менувате Вашиот пакет(и) откако е вграден во Вашето возило.


За подетални информации во врска со Вашата постоечка претплата, посетете ја веб-локацијата на My Jaguar InControl.

REMOTE И SECURE TRACKER

REMOTE И SECURE TRACKER

Пред истекот на рокот на Вашата претплата ќе добиете е-пошта од Jaguar InControl1, 2 со упатство за обновување на Вашата претплатата. За подетални информации во врска со Вашата постоечка претплата, вклучувајќи го рокот, посетете ја веб-локацијата на My Jaguar InControl.
СИСТЕМ ЗА НАВИГАЦИЈА CONNECTED NAVIGATION

СИСТЕМ ЗА НАВИГАЦИЈА CONNECTED NAVIGATION

Пред истекот на рокот на Вашата претплата ќе добиете е-пошта од Jaguar InControl3.0со упатство за обновување на Вашата претплатата.


За подетални информации во врска со Вашата постоечка претплата, вклучувајќи го рокот, посетете ја веб-локацијата на My Jaguar InControl Route Planner.

КАКО ДА ЈА ПОНИШТАМ МОЈАТА ПРЕТПЛАТА?

Ако го продавате Вашето возило, или едноставно сакате да ги прекинете Вашите услуги од InControl, можете едноставно да ја поништите Вашата претплата од веб-локацијата на My Jaguar InControl.

1. ОТСТРАНЕТЕ ВОЗИЛО

1. ОТСТРАНЕТЕ ВОЗИЛО

На веб-локацијата My Jaguar InControl, кликнете на „Vehicle Settings” (поставки за возилото) на страницата контролна табла на возилото и на „Remove Vehicle” (отстрани возило).
2. ИЗБРИШЕТЕ ЈА ВАШАТА СМЕТКА

2. ИЗБРИШЕТЕ ЈА ВАШАТА СМЕТКА

Ако имате повеќе возила, изберете го возилото што го отстранувате. Ако немате други поврзани возила и/или повеќе не сакате да ја задржите Вашата сметка, кликнете на картичката „My Account” (моја сметка), изберете „Remove Account” (отстрани сметка) и копчето „Remove Account” (отстрани сметка).
НАЈЧЕСТИ ПРАШАЊА ЗА TOUCH

НАЈЧЕСТИ ПРАШАЊА ЗА TOUCH

Имавте прашање во врска со Jaguar InControl? Нашата секција Најчести прашања можеби веќе го има одговорот.
УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА INCONTROL

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА INCONTROL

Отворете ги врските за брз пристап до нашите законски услови и политики за користење за Jaguar InControl и нашите поврзани услуги.

КАКО ДА ГИ ОБНОВАМ МОИТЕ ПРЕТПЛАТИ?

Пред истекот на рокот на Вашата претплата ќе добиете е-пошта од Jaguar InControl со упатство за обновување на Вашата претплатата.


За подетални информации во врска со Вашата постоечка претплата, вклучувајќи го рокот, посетете ја веб-локацијата на My Jaguar InControl.

КАКО ДА ГИ ОБНОВАМ МОИТЕ ПРЕТПЛАТИ?

КАКО ДА ЈА ПОНИШТАМ МОЈАТА ПРЕТПЛАТА?

Ако го продавате Вашето возило, или едноставно сакате да ги прекинете Вашите услуги од InControl, можете едноставно да ја поништите Вашата претплата од веб-локацијата на My Jaguar InControl.

1. ОТСТРАНЕТЕ ВОЗИЛО

1. ОТСТРАНЕТЕ ВОЗИЛО

На веб-локацијата My Jaguar InControl, кликнете на „Vehicle Settings” (поставки за возилото) на страницата контролна табла на возилото и на „Remove Vehicle” (отстрани возило).
2. ИЗБРИШЕТЕ ЈА ВАШАТА СМЕТКА

2. ИЗБРИШЕТЕ ЈА ВАШАТА СМЕТКА

Ако имате повеќе возила, изберете го возилото што го отстранувате. Ако немате други поврзани возила и/или повеќе не сакате да ја задржите Вашата сметка, кликнете на картичката „My Account” (моја сметка), изберете „Remove Account” (отстрани сметка) и копчето „Remove Account” (отстрани сметка).
НАЈЧЕСТИ ПРАШАЊА ЗА PIVI

НАЈЧЕСТИ ПРАШАЊА ЗА PIVI

Имавте прашање во врска со Jaguar InControl? Нашата секција Најчести прашања можеби веќе го има одговорот.
УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА INCONTROL

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА INCONTROL

Отворете ги врските за брз пристап до нашите законски услови и политики за користење за Jaguar InControl и нашите поврзани услуги.

КАКО ДА ГИ ОБНОВАМ МОИТЕ ПРЕТПЛАТИ?

Имајте во предвид дека овие производи се фабрички вградени и не е можно да го менувате Вашиот пакет(и) откако е вграден во Вашето возило.


За подетални информации во врска со Вашата постоечка претплата, посетете ја веб-локацијата на My Jaguar InControl.

REMOTE И SECURE TRACKER

REMOTE И SECURE TRACKER

Пред истекот на рокот на Вашата претплата ќе добиете е-пошта од Jaguar InControl1, 2 со упатство за обновување на Вашата претплатата. За подетални информации во врска со Вашата постоечка претплата, вклучувајќи го рокот, посетете ја веб-локацијата на My Jaguar InControl.
СИСТЕМ ЗА НАВИГАЦИЈА CONNECTED NAVIGATION

СИСТЕМ ЗА НАВИГАЦИЈА CONNECTED NAVIGATION

Пред истекот на рокот на Вашата претплата ќе добиете е-пошта од Jaguar InControl3.0со упатство за обновување на Вашата претплатата.


За подетални информации во врска со Вашата постоечка претплата, вклучувајќи го рокот, посетете ја веб-локацијата на My Jaguar InControl Route Planner.

КАКО ДА ЈА ПОНИШТАМ МОЈАТА ПРЕТПЛАТА?

Ако го продавате Вашето возило, или едноставно сакате да ги прекинете Вашите услуги од InControl, можете едноставно да ја поништите Вашата претплата од веб-локацијата на My Jaguar InControl.

1. ОТСТРАНЕТЕ ВОЗИЛО

1. ОТСТРАНЕТЕ ВОЗИЛО

На веб-локацијата My Jaguar InControl, кликнете на „Vehicle Settings” (поставки за возилото) на страницата контролна табла на возилото и на „Remove Vehicle” (отстрани возило).
2. ИЗБРИШЕТЕ ЈА ВАШАТА СМЕТКА

2. ИЗБРИШЕТЕ ЈА ВАШАТА СМЕТКА

Ако имате повеќе возила, изберете го возилото што го отстранувате. Ако немате други поврзани возила и/или повеќе не сакате да ја задржите Вашата сметка, кликнете на картичката „My Account” (моја сметка), изберете „Remove Account” (отстрани сметка) и копчето „Remove Account” (отстрани сметка).
НАЈЧЕСТИ ПРАШАЊА ЗА TOUCH

НАЈЧЕСТИ ПРАШАЊА ЗА TOUCH

Имавте прашање во врска со Jaguar InControl? Нашата секција Најчести прашања можеби веќе го има одговорот.
УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА INCONTROL

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА INCONTROL

Отворете ги врските за брз пристап до нашите законски услови и политики за користење за Jaguar InControl и нашите поврзани услуги.

КАКО ДА ГИ ОБНОВАМ МОИТЕ ПРЕТПЛАТИ?

Пред истекот на рокот на Вашата претплата ќе добиете е-пошта од Jaguar InControl со упатство за обновување на Вашата претплатата.


За подетални информации во врска со Вашата постоечка претплата, вклучувајќи го рокот, посетете ја веб-локацијата на My Jaguar InControl.

КАКО ДА ГИ ОБНОВАМ МОИТЕ ПРЕТПЛАТИ?

КАКО ДА ЈА ПОНИШТАМ МОЈАТА ПРЕТПЛАТА?

Ако го продавате Вашето возило, или едноставно сакате да ги прекинете Вашите услуги од InControl, можете едноставно да ја поништите Вашата претплата од веб-локацијата на My Jaguar InControl.

1. ОТСТРАНЕТЕ ВОЗИЛО

1. ОТСТРАНЕТЕ ВОЗИЛО

На веб-локацијата My Jaguar InControl, кликнете на „Vehicle Settings” (поставки за возилото) на страницата контролна табла на возилото и на „Remove Vehicle” (отстрани возило).
2. ИЗБРИШЕТЕ ЈА ВАШАТА СМЕТКА

2. ИЗБРИШЕТЕ ЈА ВАШАТА СМЕТКА

Ако имате повеќе возила, изберете го возилото што го отстранувате. Ако немате други поврзани возила и/или повеќе не сакате да ја задржите Вашата сметка, кликнете на картичката „My Account” (моја сметка), изберете „Remove Account” (отстрани сметка) и копчето „Remove Account” (отстрани сметка).
НАЈЧЕСТИ ПРАШАЊА ЗА PIVI

НАЈЧЕСТИ ПРАШАЊА ЗА PIVI

Имавте прашање во врска со Jaguar InControl? Нашата секција Најчести прашања можеби веќе го има одговорот.
УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА INCONTROL

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА INCONTROL

Отворете ги врските за брз пристап до нашите законски услови и политики за користење за Jaguar InControl и нашите поврзани услуги.

КАКО ДА ГИ ОБНОВАМ МОИТЕ ПРЕТПЛАТИ?

Имајте во предвид дека овие производи се фабрички вградени и не е можно да го менувате Вашиот пакет(и) откако е вграден во Вашето возило.


За подетални информации во врска со Вашата постоечка претплата, посетете ја веб-локацијата на My Jaguar InControl.

REMOTE И SECURE TRACKER

REMOTE И SECURE TRACKER

Пред истекот на рокот на Вашата претплата ќе добиете е-пошта од Jaguar InControl1, 2 со упатство за обновување на Вашата претплатата. За подетални информации во врска со Вашата постоечка претплата, вклучувајќи го рокот, посетете ја веб-локацијата на My Jaguar InControl.
СИСТЕМ ЗА НАВИГАЦИЈА CONNECTED NAVIGATION

СИСТЕМ ЗА НАВИГАЦИЈА CONNECTED NAVIGATION

Пред истекот на рокот на Вашата претплата ќе добиете е-пошта од Jaguar InControl3.0со упатство за обновување на Вашата претплатата.


За подетални информации во врска со Вашата постоечка претплата, вклучувајќи го рокот, посетете ја веб-локацијата на My Jaguar InControl Route Planner.

КАКО ДА ЈА ПОНИШТАМ МОЈАТА ПРЕТПЛАТА?

Ако го продавате Вашето возило, или едноставно сакате да ги прекинете Вашите услуги од InControl, можете едноставно да ја поништите Вашата претплата од веб-локацијата на My Jaguar InControl.

1. ОТСТРАНЕТЕ ВОЗИЛО

1. ОТСТРАНЕТЕ ВОЗИЛО

На веб-локацијата My Jaguar InControl, кликнете на „Vehicle Settings” (поставки за возилото) на страницата контролна табла на возилото и на „Remove Vehicle” (отстрани возило).
2. ИЗБРИШЕТЕ ЈА ВАШАТА СМЕТКА

2. ИЗБРИШЕТЕ ЈА ВАШАТА СМЕТКА

Ако имате повеќе возила, изберете го возилото што го отстранувате. Ако немате други поврзани возила и/или повеќе не сакате да ја задржите Вашата сметка, кликнете на картичката „My Account” (моја сметка), изберете „Remove Account” (отстрани сметка) и копчето „Remove Account” (отстрани сметка).
НАЈЧЕСТИ ПРАШАЊА ЗА TOUCH

НАЈЧЕСТИ ПРАШАЊА ЗА TOUCH

Имавте прашање во врска со Jaguar InControl? Нашата секција Најчести прашања можеби веќе го има одговорот.
УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА INCONTROL

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА INCONTROL

Отворете ги врските за брз пристап до нашите законски услови и политики за користење за Jaguar InControl и нашите поврзани услуги.

КАКО ДА ГИ ОБНОВАМ МОИТЕ ПРЕТПЛАТИ?

Пред истекот на рокот на Вашата претплата ќе добиете е-пошта од Jaguar InControl со упатство за обновување на Вашата претплатата.


За подетални информации во врска со Вашата постоечка претплата, вклучувајќи го рокот, посетете ја веб-локацијата на My Jaguar InControl.

КАКО ДА ГИ ОБНОВАМ МОИТЕ ПРЕТПЛАТИ?

КАКО ДА ЈА ПОНИШТАМ МОЈАТА ПРЕТПЛАТА?

Ако го продавате Вашето возило, или едноставно сакате да ги прекинете Вашите услуги од InControl, можете едноставно да ја поништите Вашата претплата од веб-локацијата на My Jaguar InControl.

1. ОТСТРАНЕТЕ ВОЗИЛО

1. ОТСТРАНЕТЕ ВОЗИЛО

На веб-локацијата My Jaguar InControl, кликнете на „Vehicle Settings” (поставки за возилото) на страницата контролна табла на возилото и на „Remove Vehicle” (отстрани возило).
2. ИЗБРИШЕТЕ ЈА ВАШАТА СМЕТКА

2. ИЗБРИШЕТЕ ЈА ВАШАТА СМЕТКА

Ако имате повеќе возила, изберете го возилото што го отстранувате. Ако немате други поврзани возила и/или повеќе не сакате да ја задржите Вашата сметка, кликнете на картичката „My Account” (моја сметка), изберете „Remove Account” (отстрани сметка) и копчето „Remove Account” (отстрани сметка).
НАЈЧЕСТИ ПРАШАЊА ЗА PIVI

НАЈЧЕСТИ ПРАШАЊА ЗА PIVI

Имавте прашање во врска со Jaguar InControl? Нашата секција Најчести прашања можеби веќе го има одговорот.
УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА INCONTROL

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА INCONTROL

Отворете ги врските за брз пристап до нашите законски услови и политики за користење за Jaguar InControl и нашите поврзани услуги.

КАКО ДА ГИ ОБНОВАМ МОИТЕ ПРЕТПЛАТИ?

Имајте во предвид дека овие производи се фабрички вградени и не е можно да го менувате Вашиот пакет(и) откако е вграден во Вашето возило.


За подетални информации во врска со Вашата постоечка претплата, посетете ја веб-локацијата на My Jaguar InControl.

REMOTE И SECURE TRACKER

REMOTE И SECURE TRACKER

Пред истекот на рокот на Вашата претплата ќе добиете е-пошта од Jaguar InControl1, 2 со упатство за обновување на Вашата претплатата. За подетални информации во врска со Вашата постоечка претплата, вклучувајќи го рокот, посетете ја веб-локацијата на My Jaguar InControl.
СИСТЕМ ЗА НАВИГАЦИЈА CONNECTED NAVIGATION

СИСТЕМ ЗА НАВИГАЦИЈА CONNECTED NAVIGATION

Пред истекот на рокот на Вашата претплата ќе добиете е-пошта од Jaguar InControl3.0со упатство за обновување на Вашата претплатата.


За подетални информации во врска со Вашата постоечка претплата, вклучувајќи го рокот, посетете ја веб-локацијата на My Jaguar InControl Route Planner.

КАКО ДА ЈА ПОНИШТАМ МОЈАТА ПРЕТПЛАТА?

Ако го продавате Вашето возило, или едноставно сакате да ги прекинете Вашите услуги од InControl, можете едноставно да ја поништите Вашата претплата од веб-локацијата на My Jaguar InControl.

1. ОТСТРАНЕТЕ ВОЗИЛО

1. ОТСТРАНЕТЕ ВОЗИЛО

На веб-локацијата My Jaguar InControl, кликнете на „Vehicle Settings” (поставки за возилото) на страницата контролна табла на возилото и на „Remove Vehicle” (отстрани возило).
2. ИЗБРИШЕТЕ ЈА ВАШАТА СМЕТКА

2. ИЗБРИШЕТЕ ЈА ВАШАТА СМЕТКА

Ако имате повеќе возила, изберете го возилото што го отстранувате. Ако немате други поврзани возила и/или повеќе не сакате да ја задржите Вашата сметка, кликнете на картичката „My Account” (моја сметка), изберете „Remove Account” (отстрани сметка) и копчето „Remove Account” (отстрани сметка).
НАЈЧЕСТИ ПРАШАЊА ЗА TOUCH

НАЈЧЕСТИ ПРАШАЊА ЗА TOUCH

Имавте прашање во врска со Jaguar InControl? Нашата секција Најчести прашања можеби веќе го има одговорот.
УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА INCONTROL

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА INCONTROL

Отворете ги врските за брз пристап до нашите законски услови и политики за користење за Jaguar InControl и нашите поврзани услуги.

*Карактеристиките на Pivi, Pivi Pro и InControl, услугите од трети страни, опциите и нивната достапност и понатаму се во зависност од пазарот – проверете кај Вашиот локален продавач на Jaguar за нивната достапност и целосните услови за користење на локалниот пазар. Одредени функции бараат погодна СИМ картичка со соодветен договор што ќе бара дополнителна претплата по почетниот услов за којшто Ве советувал Вашиот продавач. Не може да се гарантира поврзливост со мобилната мрежа на секоја локација. Информациите и сликите што се прикажани во однос на InControl технологијата, вклучувајќи екрани или секвенци, се предмет на ажурирања на софтверот, контрола на верзијата и други системски/визуелни измени во зависност од избраните опции. Целосните услови за користење можете да ги најдете тука.  


Опционалните карактеристики и нивната достапност можат да се разликуваат според спецификацијата на возилото (модел и погонски систем), или пак бараат инсталирање на друга опрема за да можат да се вградат. За подетални информации контактирајте со Вашиот локален продавач или конфигурирајте го Вашето возило онлајн.  


Возачите треба да ги користат функциите-во-автомобил само кога тоа е безбедно. Возачите мораат да бидат сигурни дека имаат целосна контрола над возилото за сето време.  


1.0Потребна е сметка на InControl. За да продолжите да ја користите односната карактеристика по почетниот период за претплата ќе треба да ја обновите претплатата и да ги платите трошоците за обновувањето.  


2.0Потребна е сметка на InControl. Услугите Secure Tracker и Secure Tracker Pro треба да се активираат и возилото мора да биде во област со мрежно покривање. За да продолжите да ја користите односната карактеристика по почетниот период за претплата ќе треба да ја обновите претплатата и да ги платите трошоците за обновувањето. 


3.0Системот Поврзана навигација ќе бара дополнителна претплата по почетниот услов за којшто Ве советувал Вашиот продавач на Jaguar.