ОПШТИ ПРАШАЊА
Што е Real World Driving Emissions (емисија на издувни гасови при реални услови на возење) (RDE)?

Со овој тест, Real World Driving Emissions (RDE) се мерат загадувачите, како NOx, коишто автомобилот ги емитира при возење на пат. Тестот RDE нема да ги замени лабораториските тестови, како што е тековниот New European Driving Cycle - Нов европски циклкус на возење и идниот Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure - Светска хармонизирана постапка за испитување на лесни возила, туку ќе служи за да ги потврди резултатите од лабораториските тестови и ќе осигура дека автомобилите емитираат ниско ниво на загадувачи во издувните гасови при возење на пат.

Кој ги изведува тестовите RDE?

Тестовите вообичаено се изведуваат во сертифицирана куќа или на сертифицирана опрема во присуство на овластени лица.

Која е постапката за изведување на овие тестови?

На автомобилите се вградува пренослив систем за мерење на емисијата на издувни гасови. Овој систем обезбедува целосно набљудување на главните загадувачи што ги емитира возилото во реално време.

Во какво опкружување се испитуваат возилата?

Возилата минуваат низ различни услови. Мала и голема надморска височина, целогодишни температури, дополнителен товар, возење по нагорнина и надолнина, по градски улици, приградски улици и на автопат.

Кога ќе почне да се применува тестот RDE?

За новите типови на автомобили тестот RDE ќе почне да се употребува во септември 2017 година, а за сите регистрации ќе се применува од септември 2019 година.

ПРАШАЊА ЗА ПОДАТОЦИ ЗА ЕМИСИЈАТА НА ИЗДУВНИ ГАСОВИ
Што е кодот TA (Одобрение на тип)?

Код за одобрение на тип се дава за да се идентификува законската согласност со нивото на емисија на издувни гасови.

Што е тип на погон?

Метод на моторен погон.

Што е конфигурација на цилиндерски блок?

Облик на цилиндерскиот блок (на пр. линиски, „V“)

Што е аспираторски полнач?

Објаснува како моторот се снабдува со воздух.

Што е ЕГР тип?

Го опишува методот на вбризгување на издувните гасови назад во моторот заради контрола на загадувањето.

Што е PMRH?

PMRH се однесува на голем однос помеѓу моќноста и масата.

Што е PMRL?

PMRL се однесува на мал однос помеѓу моќноста и масата.

Што е Ts тест споделување?

Ова значи дека резултатите од тестот се споделуваат со техничката служба одговорна за одобрување.

Што е девијација од максималната зафатнина на моторот?

Ова значи за колку се разликува зафатнината на секој мотор кај одредена фамилија мотори.

ЗАКАЖЕТЕ ТЕСТ ВОЗЕЊЕ

Организирајте тест возење преку вашиот локален продавач на Jaguar
КРЕИРАЈТЕ СВОЈ МОДЕЛ
Искористете го конфигураторот за да го создадете вашиот совршен Jaguar
ПРЕЗЕМЕТЕ ЈА БРОШУРАТА
Погледнете ги и преземете ги најновите брошури за Jaguar
ПРОНАЈДЕТЕ ПРОДАВАЧ
Побарајте продавач на Jaguar близу вас

До резултатите од тестовите RDE, како што е одредено во согласност со регулативата EC 2017/1151 како што е подоцна корегирана и изменета можете да пристапите, бесплатно, на:

https://www.acea.be/publications/article/access-to-euro-6-rde-monitoring-data

До податоците за набљудување на RDE, собрани во согласност со регулативата EC 692/2008 како што е подоцна изменета можете да пристапите со помош на горната алатка за пребарување.

За кое било друго прашање во врска со емисиите на издувни гасови според RDE или WLTP, можете да не контактирате на: WLTPenq@jaguarlandrover.com