ОПШТИ ПРАШАЊА

OPEN ALL
Што е Real World Driving Emissions (емисија на издувни гасови при реални услови на возење) (RDE)?
Кој ги изведува тестовите RDE?
Која е постапката за изведување на овие тестови?
Во какво опкружување се испитуваат возилата?
Кога ќе почне да се применува тестот RDE?

ПРАШАЊА ЗА ПОДАТОЦИ ЗА ЕМИСИЈАТА НА ИЗДУВНИ ГАСОВИ

OPEN ALL
Што е кодот TA (Одобрение на тип)?
Што е тип на погон?
Што е конфигурација на цилиндерски блок?
Што е аспираторски полнач?
Што е ЕГР тип?
Што е PMRH?
Што е PMRL?
Што е Ts тест споделување?
Што е девијација од максималната зафатнина на моторот?

До резултатите од тестовите RDE, како што е одредено во согласност со регулативата EC 2017/1151 како што е подоцна корегирана и изменета можете да пристапите, бесплатно, на:

https://www.acea.be/publications/article/access-to-euro-6-rde-monitoring-data

До податоците за набљудување на RDE, собрани во согласност со регулативата EC 692/2008 како што е подоцна изменета можете да пристапите со помош на горната алатка за пребарување.

За кое било друго прашање во врска со емисиите на издувни гасови според RDE или WLTP, можете да не контактирате на: WLTPenq@jaguarlandrover.com