АПЛИКАЦИЈА REMOTE

АПЛИКАЦИЈА REMOTE

Апликацијата Remote1, 2 Ви дава преглед и контрола на статусот, сигурноста и подготвеноста на Вашиот Jaguar директно од Вашиот паметен телефон. 


Достапно преку Вашиот претплатнички пакет за Remote.

ПРЕЗЕМЕТЕ КОНТРОЛА КАДЕ И ДА СТЕ

ДАЛЕЧИНСКА КОНТРОЛА НА КЛИМАТИЗАЦИЈАТА

Подгответе го однапред Вашиот Jaguar со поставување на температурата за да можете заедно со Вашите сопатници да го почувствувате комфорот од моментот кога ќе влезете во возилото.

ИНФОРМАЦИИ ЗА СТАТУСОТ НА ВОЗИЛОТО

Проверете го моменталното ниво на горивото или автономијата за ЕВ (електрично возило), положбата на вратите и прозорците, статусот на бравите. Видете ја последната локација на паркираното возило и пронајдете како да се вратите пешки до возилото.

ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗИЛОТО

Ги гледате барањата за одржување – на пример ниско ниво на течностите – и добиете совет како да ги решите брзо и ефикасно.

ИСТОРИЈАТ НА ПАТУВАЊЕТО

Автоматски го запишува историјатот од Вашето патување вклучувајќи ги податоците за патеката и километражата. Оваа информација може да се испрати по е-пошта во Excel формат за да се извести за трошоците.

РЕЖИМ GUARDIAN (ЗАШТИТНИК)

Ве известува за неовластена интеракција со Вашето возило,  режимот Guardian (заштитник)3, 4 се грижи за Вашиот мир 24/7.

ЗНАК ЗА ТРЕВОГА ПРИ КРАЖБА

Ако автоматскиот знак за тревога при кражба4 се активирал за Вашето возило, тогаш на Вашата апликација ќе Ви се прикаже известување.

ПОТСЕТНИК ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА ВОЗИЛОТО

Ако Вашиот Jaguar бил оставен незаклучен 15 минути, ќе Ве алармираме со известување на паметниот телефон и со опцијата далечински да го заклучите вратите од Вашата моментална позиција.

ДАЛЕЧИНСКИ ЗВУЧЕН И СВЕТЛОСЕН СИГНАЛ

Пронајдете го Вашиот Jaguar на преполна паркинг со вклучување на предупредувачките трепкачи, соборените светла и активирање звучен сигнал.

ДАЛЕЧИНСКО ЗАКЛУЧУВАЊЕ И ОТКЛУЧУВАЊЕ

Заклучете ги или отклучете ги вратите, вклучете го алармот, затворете ги ретровизорите, затворете ги прозорците и вклучете ги предупредувачките светла - сето тоа со клик на копче.

ДАЛЕЧИНСКО РЕСЕТИРАЊЕ НА АЛАРМОТ

Ако алармот на Вашето возило се исклучил, тогаш на Вашиот паметен телефон ќе добиете известување што ќе Ви овозможи да го ресетирате веднаш.

ФУНКЦИЈА WAKE-UP (БУДЕЊЕ)

Ако Вашиот Jaguar не го возите 4 дена, тогаш некои небитни функции на Remote ќе се исклучат за да се сочува моќноста на акумулаторот. Со функцијата будење можете да поставите распоред за повторно активирање на овие функции во време по Ваш избор.

ИНТУИТИВНИ СИГУРНОСНИ ФУНКЦИИ

Ако некој го помести Вашиот Jaguar нелегално, функциите Secure Tracker и Secure Tracker Pro Ви овозможуваат да бидете еден чекор понапред.
ИНТУИТИВНИ СИГУРНОСНИ ФУНКЦИИ

1Достапно за преземање преку Apple App Store или Google Play за повеќето AndroidTM и AppleTM iOS паметни телефони. Апликацијата Jaguar Remote бара врска со мрежата, компатибилен паметен телефон, сметка на InControl и претплата за Remote. За да продолжите да ја користите односната карактеристика по почетниот период за претплата ќе треба да ја обновите претплатата и да ги платите трошоците за обновувањето.  


2Карактеристиките на InControl, опциите и нивната достапност и понатаму се во зависност од пазарот – проверете кај Вашиот продавач за нивната достапност и целосните услови за користење на локалниот пазар. Одредени функции бараат погодна СИМ картичка со соодветен договор што ќе бара дополнителна претплата по почетниот услов за којшто ве советувал Вашиот продавач. Не може да се гарантира поврзливост со мобилната мрежа на секоја локација. Информациите и сликите што се прикажани во однос на InControl технологијата, вклучувајќи екрани или секвенци, се предмет на ажурирање на софтверот, контрола на верзијата и други системски/визуелни измени во зависност од избраните опции. Целосните услови за користење можете да ги најдете тука.  


3Достапно само на одредени пазари.  


4Потребна е претплата за InControl Remote, Secure Tracker или Secure Tracker Pro и сметка на InControl. Услугите Secure Tracker и Secure Tracker Pro треба да се активираат и возилото мора да биде во област со мрежно покривање. За да продолжите да ја користите односната карактеристика по почетниот период за претплата ќе треба да ја обновите претплатата и да ги платите трошоците за обновувањето.