ПОВЕЌЕ ПРИКАЗНИ

БЕЗБЕДНОСТ

БЕЗБЕДНОСТ


Поставено: 18-08-2016

Сигурност не значи само едноставно и навремено превезување до вашата дестинација. Сигурноста подразбира и безбедно превезување до вашата дестинација, а безбедноста е во сржта на филозофијата на Jaguar.
АЛУМИНИУМСКА КОНСТРУКЦИЈА СО МАЛА ТЕЖИНА

АЛУМИНИУМСКА КОНСТРУКЦИЈА СО МАЛА ТЕЖИНА


Поставено: 18-08-2016

Кога се зборува за дизајн и конструкција на автомобили, тогаш сигурната и проверена алуминиумска конструкција на каросеријата со мала тежина е дел од филозофијата на Jaguar повеќе од 70 години.
ГЛОБАЛНИ ОБЈЕКТИ

ГЛОБАЛНИ ОБЈЕКТИ


Поставено: 18-08-2016

Се вложуваат големи напори за да се направи секој Jaguar да биде најспособен, најсигурен и најпосакуван од сите автомобили.