ПОНУДИ ЗА СЕРВИС

ПОНУДИ ЗА СЕРВИС

ЗАТОА ШТО ЈА ЦЕНИМЕ ВАШАТА ДОВЕРБА

ЗА ВОЗИЛА ОД 3-5 ГОДИНИ ВИ НУДИМЕ:

ЗА ВОЗИЛА ОД 3-5 ГОДИНИ ВИ НУДИМЕ:

• 15% попуст на работна рака
• 5% попуст на резервни делови
ЗА ВОЗИЛА ПОСТАРИ ОД 5 ГОДИНИ ВИ НУДИМЕ:

ЗА ВОЗИЛА ПОСТАРИ ОД 5 ГОДИНИ ВИ НУДИМЕ:

• 25% попуст на работна рака
• 10% попуст на резервни делови

ЗАКАЖЕТЕ СЕРВИС

Ве молиме внесете ги Вашите податоци, нашиот тим набргу ќе ве контактира.
ЗАКАЖЕТЕ СЕРВИС