ТЕЧНОСТ ЗА ТРЕТМАН НА ДИЗЕЛ ИЗДУВНИ ГАСОВИ (DEF)
EURO 6, ДИЗЕЛ МОТОРИ И СЕЛЕКТИВНА КАТАЛИТИЧКА РЕДУКЦИЈА: ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕТЕ

Објаснуваме што значи стандардот за емисија на издувни гасови Euro 6 за нашите автомобили, нашите возачи и за животната средина.

ШТО Е ТЕЧНОСТ ЗА ТРЕТМАН НА ДИЗЕЛ ИЗДУВНИ ГАСОВИ (DEF)?

Течност за третман на дизел издувни гасови (DEF) позната и како AdBlue®, AUS 32 и ARLA 32, е течност којашто е неотровна, безбојна, незапаллива и нема вкус. Сместена во посебно определен резервоар во вашето возило, таа се вбризгува во издувниот систем за да ги чисти издувните гасови. Таа ги разбива азотните оксиди (NOx) од издувните гасови во безопасна водена пареа и во азот.

ПОГЛЕДНЕТЕ ГО ВИДЕОТО
yt:wJAJ_gSByQY
КАКО ЌЕ ЗНАМ ДЕКА НИВОТО НА DEF Е НИСКО?

Центарот за пораки прикажува серија од пораки кога нивото на DEF ќе стане многу ниско.

1. Првата порака вели дека количеството на DEF е на ниво кога се препорачува дополнување.

2. Втората порака е придружена со ЖОЛТА предупредувачка икона и вели дека резервоарот за DEF треба да се наполни.

3. Третата порака започнува да го одбројува преостанатото растојание до испразнување на резервоарот за DEF, по што возилото нема да стартува.

4. Последната порака е придружена со ЦРВЕНА предупредувачка икона и се прикажува кога преостанатото растојание е нула и вели дека возилото нема да може да го стартувате сѐ додека во резервоарот не се додаде DEF.

ПРОНАЈДЕТЕ ЗАСТАПНИК

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Кога нивото на DEF е ниско, во центарот за пораки се прикажува порака за известување. Дополнете го резервоарот за DEF што е можно поскоро. Со локалниот продавач/овластен сервисер на Jaguar можете да договорите целосно дополнување на DEF. Ако треба, DEF може да се дополни со помош на шишиња кои спречуваат разлевање и се достапни кај вашиот локален продавач/овластен сервисер на Jaguar. Просечна потрошувачка на DEF е 800km /1 литар. Меѓутоа, потрошувачката може многу да се разликува во зависност од вашиот стил на возење, временските прилики и условите на патот.

ОДРЖУВАЊЕ НА DEF

Важно е да го одржувате количеството на DEF во вашиот Jaguar, затоа што стандардот на EU пропишува дека моторот не може да го стартувате без таа течност. Центарот за пораки во вашиот автомобили ќе ви издаде рано предупредување кога нивото на DEF е ниско и навреме ќе ве предупреди да закажете дополнување на резервоарот. Вашиот локален продавач/овластен сервисер на Jaguar исто така ќе го наполни резервоарот како дел од вашето редовно одржување. За подетални информации ве молиме погледнете го вашиот Прирачник за сопственикот.

ПРОНАЈДЕТЕ ЗАСТАПНИК
HOW TO REFILL YOUR AdBlue<sup>TM</sup> TANK
JAGUAR XE
ПОГЛЕДНЕТЕ ГО ВИДЕОТО
yt:Co0KZ2-P-tY
JAGUAR XF
ПОГЛЕДНЕТЕ ГО ВИДЕОТО
yt:Iw0LfNWqlWI
JAGUAR XJ
ПОГЛЕДНЕТЕ ГО ВИДЕОТО
yt:kGF-tVOet6I
JAGUAR F‑PACE
ПОГЛЕДНЕТЕ ГО ВИДЕОТО
yt:7TVPQ8jrXr0
AdBlue™

For mid service Top-Ups, we are now offering an AdBlue™ to manufacturers recommended fill-level, regardless of the amount required*. If you have purchased a Jaguar Service Plan you can get a free refill from your local retailer.

ПРОНАЈДЕТЕ ЗАСТАПНИК
НАЈЧЕСТИ ПРАШАЊА
ОПШТО
КОЛКУ ЧЕСТО ТРЕБА ДА НАДОПОЛНУВАМ DEF?

Потрошувачката на DEF може многу да се разликува. Како просечна потрошувачка може да се смета односот од 800 km / 1 литар, но овој однос може да биде и повеќе од удвоен, во зависност од стилот на возење, условите на патот и временската состојба.

ШТО ЌЕ СЕ СЛУЧИ АКО DEF СЕ ПОТРОШИ?

Ако DEF се потроши, тогаш нема да можете да го стартувате моторот во вашиот Jaguar откако претходно сте го изгаснале - ова е барањето од стандардот EU6 за емисија на издувни гасови. Резервоарот ќе треба да се наполни со минимум 3,6 литри DEF пред да може возилото повторно да го стартувате.

КАКО ТРЕБА ДА СЕ ЧУВА DEF ТЕЧНОСТА?

DEF течноста секогаш треба да се чува во нејзиниот оригинален сад. Ве молиме придржувајте се кон препораките за складирање и ракување издадени од произведувачот и прикажани на садот. DEF течноста никогаш не треба да се чува во возилото.

ОДРЖУВАЊЕ
КАКО ДА ГО ПРОВЕРАМ НИВОТО НА DEF ВО МОЕТО ВОЗИЛО?

Растојанието до следното полнење на DEF во вашето возило може во секое време да се види во центарот за пораки на инструмент таблата.* Постапете на следниот начин:


1. Вклучете го палењето, но не го стартувајте моторот (Проверите дали важечкиот паметен клуч е внатре во возилото и уверете се дека педалот на кочницата не е притиснат. Држете го притиснато копчето START/STOP за стартување/гаснење на моторот сѐ додека не се вклучат предупредувачките светилки на инструмент таблата)

2. Притиснете го копчето OK, дел од елементите за контрола поставени на воланот, за да пристапите до основното мени (кај некои модели притискајте го копчето ОК неколку пати едно по друго сѐ додека не се прикаже Driver Assistance (помош за возачот))

3. Со помош на стрелката за надолу од елементите за контрола поставени на воланот, лизгајте надолу и обележете го Vehicle Info (информации за возилото)

4. Притиснете го копчето OK за да го потврдите изборот

5. Лизгајте надолу за да го обележите Diesel Exhaust Fluid (течност за третман на дизел издувни гасови) (Кај некои модели ова поле се прикажува како Next Service (следен сервис))

6. Притиснете го копчето OK за да го потврдите изборот. Потоа се прикажува растојанието што може да се измине со преостанатото количество на DEF


* Сите возила немаат опрема што ќе може да ја прикаже гореприкажаната информација. Контактирајте со вашиот продавач/овластен сервисер за дополнителни појаснувања.

ДАЛИ МОЖАМ САМИОТ ДА ГО ДОПОЛНАМ РЕЗЕРВОАРОТ ЗА DEF?

Да, можете да купите DEF во специјални шишиња од 1,89 литри кои не дозволуваат разлевање на течноста, од вашиот локален продавач/овластен сервисер на Jaguar, и сами да го наполните резервоарот. Овие шишиња се специјално дизајнирани за едноставна употреба и да го спречат разлевањето при точење. Не препорачуваме полнење на резервоарот користејќи каков било друг тип на садови.

Не точите никаква друга течност во резервоарот за DEF или пак да користите DEF што не го исполнува стандардот ISO22241-1 или DIN 70070 бидејќи тоа ќе ја наруши правилната работа на вашето возило.

Ако по грешка наточите DEF во резервоарот за гориво на вашето возило, тогаш НЕ го стартувајте моторот, и веднаш повикајте го вашиот локален продавач/служба за помош на пат на Jaguar.

Пумпите за DEF за комерцијални возила на станиците за гориво никогаш не смеете да ги употребувате бидејќи имаат многу голем проток, а тоа ќе го оштети резервоарот за DEF во возилото.

Подетални упатства за полнење на резервоарот за DEF можете да најдете во вашиот Прирачник за сопственикот.

БЕЗБЕДНОСТ
ДАЛИ DEF ТЕЧНОСТА Е ОПАСНА?

Иако DEF не е опасна, сепак во случај течноста да дојде во контакт со кој било дел од вашето тело, или ако ненамерно ја проголтате, ве молиме следете ги советите кои се дадени на пакувањето и побарајте лекарски совет. Ако DEF дојде во контакт со обоените површини на вашиот Jaguar, тогаш едноставно избришете ги, и исплакнете ја површината со насапунета вода. Меѓутоа, DEF може да остави флеки на тапацирот и на облеката - ако се излее, DEF треба веднаш да се отстрани со помош на ладна вода и влажна крпа.

ШТО Е EURO 6?

Стандардот Euro 6 е дел од европското законодавство и е наменет за производство на еколошки поприфатливи возила преку ограничување на нивната емисија на издувни гасови. Законодавството поставува ограничувања за тоа колкаво количество азотни оксиди (NOx) и јагленоводороди може да испушта друмско возило по изминат километар.

Бензинските и дизел автомобилите се предмет на различни ограничувања според новиот стандард Euro 6. За дизел автомобилите, дозволеното ниво на емисија на NOx (азотни оксиди) се спушти на 80 mg/km (од 180 mg/km), додека дозволеното ниво на емисија на јагленоводороди се спушти на 170 mg/km (од 230 mg/km). Дозволеното ниво на емисија на NOx (азотни оксиди) за бензинските автомобили останува на 60 mg/km, додека дозволеното ниво на емисија на јагленоводороди останува на 100 mg/km.

Заедно со други произведувачи на автомобили, Jaguar е законски обврзан да ги исполнува овие нови регулативи според следните рокови:

- Од 1ви јануари 2015 година, сите новововедени возила мора да го исполнуваат стандардот Euro 6. Ова ги вклучува сите нови модели на пазарот, на пример: Jaguar XE - Возилата кои се веќе во продажба мора да го исполнат стандардот Euro 6 најдоцна до 1ви септември 2015 година, но;
Индивидуални возила кои се веќе во продажба а биле произведени и испорачани од произведувачот пред 1ви јуни 2015 година може да продолжат да се продаваат до 1ви семптември 2016 година. Меѓутоа, во овие случаи произведувачот мора да приложи барање за изземање.

ШТО Е ТЕХНОЛОГИЈА ЗА СЕЛЕКТИВНА КАТАЛИТИЧКА РЕДУКЦИЈА (SCR)?

Технологијата за селективна каталитичка редукција (SCR) се вградува во сите дизел возила на Jaguar од модел годината 2016. Тоа овозможува Jaguar да го исполни EU6 стандардот за емисија на издувни гасови преку намалување на нивото на азотен оксид (NOx), до 90%, што се испушта низ издувниот систем. Освен катализатор од новата генерација, технологијата SCR бара и употреба на течност за третман на дизел издувни гасови (DEF).

ПРОНАЈДЕТЕ ЗАСТАПНИК

*AdBlue® usage is dependant on driving style and supplied figures are indicative only

The DEF quality and flow rate are similarly monitored. You will be notified if the system detects inferior DEF quality or a malfunction, starting with an alert that gives you 530 miles to correct the problem. Once more, the vehicle will not restart if you don’t take corrective action in this period.

PETROL AND DIESEL EMISSION STANDARDS IMPROVEMENT 2000 – 2014

Technical innovations have helped to lower vehicle emissions over the last 15 years. Since 2000, NOx limits for diesel engines have reduced by 84% and particulates by 90%.

The table below outlines the reductions:

For more information on DEF please contact your local Jaguar Retailer or refer to your Owner’s Handbook. AdBlue® is a registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA).

TERMS AND CONDITIONS

*Offer available at participating Jaguar Retailers / Authorised Repairers. Fee for DEF / AdBlue® check and top up to manufacturer fill level is £29.99 RRP per vehicle on a single visit. Eligible on Jaguar vehicles only. Please contact your retailer to book in advance to avoid disappointment.

Не можете да го најдете тоа што го барате?
КОНТАКТИРАЈТЕ НЀ
ПРОНАЈДЕТЕ ЗАСТАПНИК
ЗАКАЖЕТЕ ТЕСТ ВОЗЕЊЕ


Организирајте тест возење преку вашиот локален продавач на Jaguar
КРЕИРАЈТЕ СВОЈ МОДЕЛ
Искористете го конфигураторот за да го создадете вашиот совршен Jaguar
ПРЕЗЕМЕТЕ ЈА БРОШУРАТА
Откријте повеќе за возилата на Jaguar
ПРОНАЈДЕТЕ ПРОДАВАЧ
Побарајте продавач на Jaguar близу вас