За возила купени од лагер, првиот сервис е вклучен во цената!

*Вклучени се сите прегледи и замена на делови според спецификациите на производителот за прва редовна услуга.

https://new.carsinventory.com/api2/441279c472ef92a8c80a139131ccca43f6a00a3d?locale=mk
771879f6-b702-4480-b508-91228566afde
ПОБАРАЈТЕ ПОНУДА